Internationale virksomheder står over for nye udfordringer til deres interne kommunikationsstrukturer på grund af større reformer gennem internationalisering, nedskæringer, fusioner, opkøb og joint ventures. Manglende investeringer i grænseoverskridende kulturel uddannelse og sprog undervisning ofte fører til mangelfuld intern samhørighed. Tabet af klienter/kunder, stakkels medarbejdere fastholdelse, manglende konkurrencefordel, interne konflikter/magtkampe, dårlige arbejdsforhold, misforståelser, stress, dårlig produktivitet